UPPROPET GÅ MED

VI gör någonting!

Nu ska kooperativet  bildas, kooperativet som ska hjälpa till att i första hand utveckla Simrishamns kommun till hållbar kommun och då i första skedet försöka driva och utveckla det hållbara lantbruket och sedermera de lokala verksamheterna kopplade till detta lantbruk.

Ett kooperativ byggt på allas lika värde och lika rätt. Där alla är välkomna som medlemmar.

Vi talar om dålig mat, sveket mot naturen, moder jord,och vi förfasar oss över politikernas och finansens nonchalans mot det resursslöseri som rått och råder,  många pratar  och anklagar lantbruket  för nedsmutsning och misskötsel genom stordrift  men  kapitalets, vinstens kraft är enorm,  endast ett fåtal lantbrukare har stått emot av det enkla skälet att de inte trott på kemijordbruket.

I ett försök att starta detta kooperativ ställer jag min egendom om 8ha till kooperativets förfogande som en startlokal.

Är du intresserad? anmäl dig till infomöte i Östaröd

M,adress norrtorpet@privat.utfors.se

tel 041460667

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Miljöpartiet i borgarnas tjänst

Det har i en del kommuner blivit borgerlig majoritet med hjälp av miljöpartiet, i och för sig ett  märkligt beteende av detta parti.Det som är värre är att detta parti, som anser sig värna om miljön nu är igång i dessa kommuner  och avskedar miljöförvaltningschefer för att borgarna tycker att dessa genom miljölagen bromsar kommunens fria tillstånsgivning till allt som kan gynna företagandet .Miljö och bygglagar kan med  ett hån  dra åt helvete och även förvaltningarna  eftersom tillstånd kan beviljas av kommunalrådet och kommunchefen.

Förfarandet är inte endast regelvidrigt utan ett hån mot det som alla så nogsamt säger sig värna om “demokrati och miljön”. Nämnder tas bort i rasande takt, insynen försvinner och allt toppstyrs av ofta en ung okunnig spoling som ska visa vad borgerligt styre kan åstadkomma ,ditsatt av en borgerlig lika okunnig  politikerskara med mijöpartiet som ett medgörligt lamt lamm. Det är dags att miljöpartiet   gör ett uttalande , speciellt i Ö Göinge kommun. Var är ert miljöengagemang.?

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kunskapspolitik!?

Då man läser högre S politikers samtal i bloggar slås man av ett återkommande ord “kunskap” :Politiken ska bygga på kunskap, den ska vara kunskapsbaserad o,s,v. Jag vet inte om detta återkommande är ett sätt att tala om att “jag innehar kunskap” eller att tala om för den vanlige s- medlemmen att den inte har  kunskap nog  för politiska beslut.Naturligtvis ska den praktiska politiken  inte bygga på okunskap ,men är detta inte en självklarhet ,varför måste detta predikas? Det är möjligt att dessa bloggar inte ska läsas mer än av de egna de  s,k. intellektuella ,men då blir det en sekt som fjärmar sig från hela socialdemokratins grundide .Är inte detta ett grundproblem för socialdemokratin att toppen inte alls har kontakt med basen utan lever sitt eget liv och tror sig stå över massan.Detta är inte endast anmärkningsvärt ,det är rent ut sagt dumt ,hur intellektuellt det än är.

Det är uppenbart att om  samtalet sker med dubbel tunga försvinner förtroendet för både ledarskapet och rörelsen, vilket skett. Behövs det verkligen någon slags teoretiskt kunskapsbevis för  att vi inte vill ha ökande klyftor , inte segregation, inte fattigdom på grund av utslagning o.s.v.

Det är enkelt att förstå , att om en bonde säljer sina kor för att betala av på sina  fastighetslån så  skaffar han sig inte precis ett bra utgångsläge   för fortsatt ekonomisk framgång , ger han också drängen och pigan mer lön för att köpa mjölk av grannen  så är snart hans gård köpt av grannen. Det behövs inte särskilt stor kunskap att förstå detta.Vi har sett under åren som gått ekonomer till och med nobelpristagare komma med ,tror jag ,kunskapsbaserade teorier  som sedermera visat sig vara behäftade med ganska stora brister, som   skapa stora problem . Lyssnar man på ekonomer  visar det sig ofta att de alltid har någon slags förklaring till vad som skett som är  rena hypoteserna  , Men jag är övertygad om att de tror, baserad på någon slags  kunskap.Vi på golvet är övertygade om att ekonomer som kastar sig in i politiska samtal oftast är ute i politiska avsikter  och vill försöka bevisa sin politiska inställnings förtäfflighet.Så vill också vår borgerliga regering  fösöka bevisa  det förträffliga i att liksom bonden sälja korna.

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Blandekonomi ,arbetslöshet

Arbetslöshet är ett gissel för individerna som drabbas av den och en förlust för samhället.Så  långt torde de flesta vara överens ,Men hur man får ner den eller bort den (icke önskvärt?) där borde det skilja. Socialdemokratin  använde förr  blandekonomi som ett framgångsrikt   vapen. Det är i dag  slängt på sophögen och  har av borgerligheten  alltid varit ett förhatligt, enligt deras syn, socialiceringsvapen. Den fråga men måste ställa sig är .Vad är det för fel på att det gemensamma  använder  de som är eller har blivit arbetslösa på den fria marknaden ,till för samhället nödvändigt arbete i stället för det plotter av åtgätder som ger ringa aller intet resultat men  slussar skattepengar till till enskilda företagare.

Det påstås att allt måste konkurrensutsättas och detta sker inte om samhället äger produktions eller serviceenheter. Detta kan äga sin grund om samhället äger alla produktionsenheter men knappast om den äger några, speciellt om dessa  tjänar samhällsservicen. Den privatisering som skett under den borgerliga regeringen har ganska tydligt visat  att det blivit kostsammare för samhället och sämre får den vanlige medborgaren  dessutom visar det på en hög risk för  fusk och bedrägeri .  Det är  oförsvarligt och beklagligt att borgerligheten  genomför mycket usla privatiseringar av helt principiella skäl.

För inte så länge sedan hette det “statens kaka är liten men säker” Lönen var mindre men risken  att bli ställd utan arbete liten. Detta var den bärande principen  inom statlig förvaltning och  verksamhet. När denna  princip tvingades överges ,troligen  på grund av fackföreningsrörelserna , föll  argumentet. Att  det gemensamma skulle vara  både löneledande OCH  anställningsgarant var inte endast absurt utan helt omöjligt, men detta misstag bevisar på intet sätt blandekonomins omöjlighet , det bevisar endast att  det behövdes en övergripande överenskommelse om “statens kaka” Det finns  enorma löneskillnader inom den privata verksamheten , varför skulle det inte kunna  vara  löneskillnad mellan gemensam och privat verksamhet.När det gäller  sjukvård och skola  kan man knappast finna fördelar med en  statsbetald privat verksamhet.(med stat menar jag stat ,kommun,landsting,region) Det bör väl också diskuteras om det överhuvudtaget ska ges statsstöd i någon form till privat företagande.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Posted in Uncategorized | 1 Comment